Banner hỗ trợ đại lý 1920x601

Hoạt động của trung tâm

Hỗ trợ đại lý

Mục tiêu sứ mệnh

Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ và kịp thời lắng nghe, giải đáp các vấn đề mà khách hàng Đại lý hàng quan tâm – Sứ mệnh: là đầu mối tiếp nhận thông tin xuyên suốt giữa khách hàng đại lý và Công ty, có bộ phận chuyên trách riêng cho công tác hỗ trợ đại lý với quy trình và hệ thống kiểm soát đồng bộ.

Hỗ trợ đại lý

Vai trò trách nhiệm

– Trung tâm Hỗ trợ đại lý sẽ là kênh tương tác duy nhất và nhất quán, là điểm hỗ trợ tập trung tất cả các nhu cầu của Khách hàng đại lý một cách triệt để và nhanh chóng.
– Đảm bảo khách hàng đại lý của Starmed nhận được sự hỗ trợ và giải đáp một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Hỗ trợ đại lý

Trung tâm hỗ trợ đại lý mong muốn quý khách hàng đại lý được hỗ trợ kịp thời và đảm bảo đầy đủ quyền lợi của khách hàng

Hỗ trợ đại lý

 Tiếp nhận, giải đáp các thông tin hoặc khiếu nại cần hỗ trợ từ đại lý

Hỗ trợ đại lý

Tiếp nhận và giải đáp các vấn đề về sản phẩm 

Hỗ trợ đại lý

Thông báo các chương trình / khóa học hỗ trợ đại lý từ Marketing

thông tin hỗ trợ liên hệ

Để nhận được hỗ trợ từ Trung tâm hỗ trợ đại lý, quý khách hàng vui lòng liên hệ

Hỗ trợ đại lý

Quét mã QR và kết nối

Hỗ trợ đại lý